Om Kålberget:

Gården Kålberget ligger uppe på Åflobacken i vackra Offerdal, ca 6 mil nv. om Östersund. Vi brukar omkring 60ha åker och betesmark. På gården finns det 60-70 getter, några grisar och 2 Amkor med sina kalvar som betar sommartid på de örtrika naturbetesmarker som omger gården. Kärringtand, prästkrage, blåklocka och enris ger en smakrik mjölk som blir till ost av högsta kvalitet. Vintertid utfodrar vi mjölkande djur enbart med torrt örthö (inget ensilage) som vi slår själva för att hela tiden hålla koll på grovfoderkvaliteten och säkerställa bra mjölk och därmed bra ostar.

Getterna, som till naturen är buskätare, får sly, ris och kvistar året runt – under betesperioden hittar dem det på betesmarkerna, under stallperioden utfodrar vi dagligen med ris i vinterhagen. Getterna mår bra av det och dessutom kan de utnyttja foderproteinet bättre med hjälp av tanniner som finns i bark och ris.

All mjölk som produceras förädlas i gårdens nybyggda lilla mejeri till allt från färskprodukter som syrad smör, kvarg, färskost och yoghurt till lagrade hårdostar som Alpost, källarlagrad getost och olika blåmögelostar. Smör och alla våra hårdostar görs av opastöriserad mjölk. Ostarna lagras i jordkällare, där kittostarna tvättas och vänds varje dag – några ostar lagras mer än ett år för att utveckla sin unika smak! Blåmögelostar lagras i en separat jordkällare, där de ostört kan utveckla sin mögelkaraktär.

Vi har medvetet valt att driva en liten gård. Vårt mål är att sköta om hela produktionskedjan själva och ta vara på allt som gården ger – från mjölk och kött som blir ost och korv, till ull och skinn. Därför föder vi t.ex. upp alla killingar som föds på gården och säljer köttet - färsk eller rökt är det en delikatess. Killingar föds upp extensivt, de får bara mjölk (fritt tillgång för jämnare tillväxt), vassle och torr hö/bete och slaktas efter 10-12 veckor med 7-10kg slaktvikt.

Just nu lejer vi bort korvtillverkning till Fågelbergets gårdschark. Rökning till KG i Alsen och skinnberedning till Donnia skinn i Tranås.

Helhetstanken är grundläggande för vårt kretsloppsbaserade småskaliga jordbruk. Det innebär att tillvarata inte bara mjölk, utan även kött och skinn och att återföra näringsämnen till kretsloppet.

KONTAKT

Janna och Sonja, Kålberget,
Övre Åflo 140, SE-83051 Offerdal
tel: +46 (0)72-5106687
e-mail: kalberget@yahoo.se

AKTUELLT